Kwaliteitsbeleid

De logopediepraktijk streeft naar de hoogste standaard binnen het vakgebied. De praktijk neemt daarom deel aan het meten van cliënttevredenheid en de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie / Visitatie. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de Beroepsvereniging NVLF en het Kwaliteitsregister Paramedici. Ten slotte neemt de praktijk deel aan Nivel Zorgregistraties.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Sinds 2015 wordt de cliënttevredenheid in kaart gebracht, om het inzicht in de kwaliteit van de logopedische zorg te vergroten en te verbeteren.

Na het afronden van de behandeling wordt de cliënt uitgenodigd deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Dit gebeurt op anonieme wijze. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg. Zij zijn gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg.

Wat cliënten aangeven in het tevredenheidsonderzoek:

 • December 2023: “Esther, de logopediste, is zeer vakkundig en uitermate goed met de omgang met kinderen. Haar enthousiasme en begaanheid is uniek en van grote waarde!”
 • November 2023: “Geduldig, vriendelijk, erg goed in omgang met kinderen!!!”
 • Oktober 2023: “Esther is een zeer bekwame en lieve logopedist die weet wat ons kind nodig had. Ze kan goed filtreren en is altijd in voor een leuk gesprek. Wij zijn haar heel dankbaar.”
 • September 2023: “Super fijn in de omgang, heel laagdrempelig voor het kind en heel goed in je werk!”
 • Augustus 2023: “Fijn dat mijn zoon zoveel zelfvertrouwen heeft gekregen dankzij de logopediste, voor al het geduld en vertrouwen”
 • Juli 2023: “Esther gaf als kado een medaille en daar is hij zo trots op! Alleen de blik in zijn ogen zei al genoeg waardoor Papa met tranen in z’n ogen zat.”
 • Juni 2023: “Naast de professionaliteit en deskundigheid werd er gewerkt aan een vertrouwensband en werd het gevoel van zelfvertrouwen vergroot. Esther had ten alle tijden een luisterend oor en voerde interactieve gesprekken met mijn zoon!”
 • Mei 2023: “Ontzettend betrokken, veel geduld en duidelijk zeer bedreven in haar vak!”
 • April 2023: “Een fijne en ontspannen sfeer tijdens de afspraken en er is grote vooruitgang geboekt.”
 • Maart 2023: “Esther is ontzettend lief. En doet de oefeningen op een hele leuke manier en in spelvorm. Waarna altijd een beloning volgt. Kind blijft gemotiveerd. En ging graag naar logopedie!”
 • Februari 2023: “Zeer betrokken en vriendelijke logopedist.”
 • Januari 2023: “Het prettige contact en de liefdevolle omgang met onze dochter. Ze heeft de logopedie als heel leuk ervaren en daar ben ik heel blij om, naast dat het haar natuurlijk een stuk verder geholpen heeft!”

Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

In 2012 is de Beroepsvereniging NVLF gestart met het ontwikkelen van een kwaliteitstoets. Het doel van de toets is het logopedisch handelen en de praktijkvoering transparant maken voor logopedisten zelf, voor de zorgverzekeraars, maar ook voor de cliënt.

Vanaf 2015 heeft HealthCare Auditing (HCA) de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie en Visitatie afgenomen. De toetsen zijn alle keren behaald. De logopediepraktijk voldoet daarmee aan de gestelde criteria.

Beroepsvereniging NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is de beroepsvereniging van logopedisten. Zij behartigt de belangen van de logopedie en haar leden. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief. Eén van de gestelde doelen is de kwaliteit van de logopedische zorg verhogen. De logopediepraktijk is lid van de beroepsvereniging en neemt deel aan een regionale kwaliteitskring, die aangesloten is bij de NVLF.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Het is in het leven geroepen, omdat transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg steeds belangrijker worden. In het register staan paramedici die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Periodiek (elke vijf jaar) wordt geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. De logopediepraktijk voldoet aan de opgestelde criteria van het register.

Nivel

De praktijk neemt deel aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het Nivel doet wetenschappelijk onderzoek om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Bezoek voor meer informatie de website

Banner Nivel