Kwaliteitsbeleid

De logopediepraktijk streeft naar de hoogste standaard binnen het vakgebied. De praktijk neemt daarom deel aan het meten van cliënttevredenheid en de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de Beroepsvereniging NVLF en het Kwaliteitsregister Paramedici. Ten slotte neemt de praktijk deel aan Nivel Zorgregistraties.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Sinds 2015 wordt de cliënttevredenheid in kaart gebracht, om het inzicht in de kwaliteit van de logopedische zorg te vergroten en te verbeteren.

Na het afronden van de behandeling wordt de cliënt uitgenodigd deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Dit gebeurt op anonieme wijze. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg. Zij zijn gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg.

Wat cliënten aangeven in het tevredenheidsonderzoek:

 • Juli 2021: “Ze is rustig en geduldig en doet haar werk goed.”
 • Juni 2021: “Esther is professioneel, zorgzaam en een uitstekende logopediste. De kinderen vinden het geweldig om haar te zien, omdat ze ze een gevoel van prestatie en trots geeft. Wij weten niet wat wij zouden doen zonder Esther.”
 • Mei 2021: “Esther is rustig, vriendelijk en open, en laat het kind zichzelf zijn. Er is ruimte voor een ieder en het voelt gelijk heel vertrouwd. Je voelt je als ouder serieus genomen.”
 • April 2021: “Een lieve, betrokken logopedist die echt naar het kind kijkt. Ze weet het kind snel een veilig gevoel te geven.”
 • Maart 2021: “Zeer vriendelijk, zeer kundig, voelde mij serieus genomen, nam de tijd voor mij!”
 • Februari 2021: “Je bent enorm geduldig, duidelijk en positief. Ook vind ik dat je ziet dat je je werk echt leuk vind.”
 • Januari 2021: “Super begane en begaafde logopedist”

 

 • December 2020: “De manier van benadering is zo fijn! Liefdevol, open en zo behulpzaam!”
 • November 2020: “Kijkt en luistert naar het kind en ouder. Stemt behandeling af op o.a. het karakter van het kind. Liefdevolle benadering.”
 • Oktober 2020: “Zeer fijne, professionele logopedist die goed is in haar vak. Ze stelt indien nodig ouders gerust en denk mee.”
 • September 2020: “Esther is altijd positief en zorgzaam.”
 • Augustus 2020: “Super betrokken, enthousiast en empathisch.”

Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

In 2012 is de Beroepsvereniging NVLF gestart met het ontwikkelen van een kwaliteitstoets. Het doel van de toets is het logopedisch handelen en de praktijkvoering transparant maken voor logopedisten zelf, voor de zorgverzekeraars, maar ook voor de cliënt.

Op 15 mei 2015, 4 mei 2017 en 16 mei 2019 heeft HealthCare Auditing (HCA) de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie afgenomen. Deze toets is alle keren behaald. Zowel Logopediepraktijk Hazerswoude-Dorp als Logopediepraktijk Benthuizen voldoen aan de gestelde criteria.

Beroepsvereniging NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is de beroepsvereniging van logopedisten. Zij behartigt de belangen van de logopedie en haar leden. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief. Eén van de gestelde doelen is de kwaliteit van de logopedische zorg verhogen. De logopediepraktijk is lid van de beroepsvereniging en neemt deel aan een regionale kwaliteitskring, die aangesloten is bij de NVLF.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Het is in het leven geroepen, omdat transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg steeds belangrijker worden. In het register staan paramedici die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Periodiek (elke vijf jaar) wordt geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. De logopediepraktijk voldoet aan de opgestelde criteria van het register.

Nivel

De praktijk neemt deel aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het Nivel doet wetenschappelijk onderzoek om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Bezoek voor meer informatie de website

Banner Nivel