Meertaligheid

Overal op de wereld groeien kinderen meertalig op. Wereldwijd wordt in ongeveer 6000 verschillende talen gesproken (inclusief dialecten), terwijl er ongeveer 200 landen zijn. Ongeveer 80% van de wereldbevolking is meertalig.

Het leren van meerdere talen kan op twee manieren. Manier één: het kind leert de talen tegelijk. Manier twee: het kind leert de talen na elkaar.

Veel ouders vragen zich af of het verstandig is om hun kind meer dan één taal te laten leren? Toch is meertalig opvoeden positief voor bijvoorbeeld de cognitieve ontwikkeling. De hersenen van meertalige kinderen moeten vaker switchen en daarom zijn hun hersenen flexibeler.

Adviezen

  • Een positieve houding ten aanzien van beide talen is belangrijk.
  • Laat het zelfvertrouwen van uw kind groeien, door complimenten te geven over het taalgebruik en de inzet van uw kind.
  • Lees boeken uit de bibliotheek, zowel in het Nederlands als in de andere taal.
  • Kijk samen televisie en kijk naar Nederlandse kinderprogramma’s en programma’s in de andere taal.
  • Aanmoedigen, belonen, enthousiasme, rust, samen doen, ontdekken, uitdagen en beleven. Het zijn allemaal woorden die belangrijk zijn bij het stimuleren van de taalontwikkeling.

Meer informatie