Behandelgebieden

De logopedist richt zich op de volgende problemen:

Taal Spraak Stem / ademhaling Gehoor Slikken
 • Taalontwikkelingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Dyslexie
 • Afasie
 • Communicatiestoornissen door bijv. een verstandelijke beperking of bij dementie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Articulatieproblemen
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Stotteren
 • Dysartrie (neurologische spraakstoornis)
 • Nasaliteitsstoornis, zoals bij schisis (een gehemeltespleet)
 • Stemklachten, bijv. heesheid of schorheid
 • Hyperventilatie of andere ademhalingsproblemen
 • Astma of COPD
 • Aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • Verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
 • Auditieve verwerkingsproblemen (luisterproblemen)

Bekijk hier ook de folder Logopedie voor volwassen en ouderen.